banner

AGA FLOWER RUN 2021(ยกเลิก)

ประเภทงานวิ่ง :  ฟันรัน

ค่าสมัคร

VIP  1500 บาท จะได้รับถ้วย เบอร์วิ่ง และเหรียญรางวัลทุกท่าน

มินิมาราธอน 400 บาท จะได้รับเบอร์วิ่ง เสื้อ และเหรียญทุกท่าน

ฟันรัน 400 บาท จะได้รับเบอร์วิ่ง เสื้อ และเหรียญทุกท่าน

เสื้อ