banner

วิ่งชมวัง 2020(เลื่อน)

ประเภทงานวิ่ง :  ฟันรัน, มินิมาราธอน

10/5/3 km

10 KM - 700 THB - 05:30 am

5 KM - 600 THB - 05:45 am

3 KM - 500 THB - 05:45 am

เสื้อ


เหรียญ


เส้นทาง


ระบุ


ถ้วยรางวัลสำหรับนักวิ่ง

-ถ้วยรางวัล OVER ALL ชาย 1 รางวัล ถ้วยรางวัล OVER ALL หญิง 1 รางวัล

-ผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1-3 ในแต่ละรุ่นกลุ่มอายุ รับถ้วยที่ระลึก

-ชมรมที่ส่งนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด 3 ลำดับแรก

-นักวิ่งแฟนซีที่แต่งกายเข้าธีมแห่งความเป็นไทย ที่ถูกใจกรรมการมากที่สุด 3 ลำดับแรก

 การจอดรถ  จอดรถบริเวณโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี

กำหนดการกิจกรรม วิ่งชมวัง  

วันอาทิตย์ 13 ธันวาคม 2563

04.00 น.        เข้าสู่งานวิ่งชมวัง

05.00 น.        กิจกรรมบนเวที

05.30 น.         ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 10 กิโลเมตร

05.45 น.        ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 5 กิโลเมตร เดิน 3 กิโลเมตร

06.10 น.        ร่วมรับประทานอาหารเช้า

06.45 น.         พิธีการมอบรางวัลต่างๆ 

08.00 น.        ปิดงานวิ่ง

ผู้จัดงาน


Organizer : Bike Style And Run ติดต่อสอบถาม : 081 915 9399 รายละเอียด : https://www.facebook.com/bikestyleandrun/